Smøla kommune

Lyst på spennende jobb som sykepleier?

Sykepleier

Om sykehjem/hjemmetjenesten i Smøla kommune

Omsorgstjenestene er en spennende arbeidsplass for deg som liker ansvar, ønsker å bruke og å videreutvikle kunnskap, og for deg som verdsetter en variert arbeidshverdag med mange spennende utfordringer. Alle ansatte tilbys kontinuerlig kompetanseheving gjennom internopplæring og e-læring.
Smøla er Pasient- og brukersikker kommune. Det betyr at det arbeides systematisk med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. Smøla kommune er opptatt av faglig utvikling innen tjenesteområdet.
Tverrfaglige tavlemøter som arbeidsmetodikk er innført i hele tjenesteområdet. I tillegg har hjemmetjenesten innført Virtuell avdeling, en tjeneste for hjemmeboende med spesiell behov for tett oppfølging i en gitt periode. Smøla kommune fikk Omsorgsprisen i 2019 utdelt av Fylkesmannen for det arbeidet som er gjort med etablering av virtuell avdeling.
Det arbeides med velferdsteknologiske løsninger både for hjemmeboende og i institusjon. Hverdagsrehabilitering er en integrert del av tjenestetilbudet for hjemmeboende.

Kort om stillingen

Smøla kommune har behov for sykepleiere både i sykehjem og hjemmetjeneste. 
Sykepleierstillinger på Smøla er primært fullstilling.
Det er ledig flere stillinger - både fast og midlertidig stilling.
Om du har lang erfaring eller nettopp har fått din autorisasjon er du velkommen som søker.
Studenter som ikke enda har fullført utdanningen er også velkommen til å ta kontakt med oss.
Det er mulighet for å jobbe langvakter - noe som kan gi rom for å jobbe mer intensivt i perioder og lengre friperioder.

Kompetansekrav

- Gyldig norsk autorisasjon som sykepleier.
- Relevant arbeidserfaring
- Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges 
- For arbeid i hjemmesykepleien stilles krav om førerkort kl B

Det forutsettes at søkere behersker norsk både muntlig og skriftlig.
Den som tilsettes må framvise gyldig politiattest.

Vi tilbyr

Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
Arbeidsplass som legger vekt på faglig utvikling i tjenesten
Lønn avtales ved ansettelse.
Rekrutteringstilskudd kr. 25.000,- ved oppstart og kr. 25.000,- etter et års ansettelse. Bindingstid 2 år knyttet til tilskuddet.
Gode pensjons- og forsikringsordninger 

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste.
Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Del på:

Referansenr:

21/133

Fylke:

  • Møre og Romsdal

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Kontaktpersoner:

Inger Lise Lervik

mob: +47 90783615

Tove Norøm Rokstad

mob: +47 93014960

Adresse:

Rådhusveien 14 6570 Smøla